Υπολογισμός μορίων - Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, Γυμνάσιο - Λύκειο - ΕΠΑΛ στην Θεσσαλονίκη

Υπολογισμός Μορίων

Τα Επιστημονικά Πεδία για το 2020 ορίζονται ως εξής:

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Επιστημών Υγείας και Ζωής
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Επιστημών Οικονομιάς & Πληροφορικής

 

Οι εξεταζόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο με εξετάσεις πανελλαδικού τύπου σε τέσσερα (4) μαθήματα τα οποία αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

 ΠΙΝΑΚΑΣ I

Επιστημονικά Πεδία Μαθήματα
1ο Επιστημονικό Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

ΑΡΧΑΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ

2ο Επιστημονικό Πεδίο
Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ

3ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Υγείας & Ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ

ΦΥΣΙΚΗ

4ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α. Ο. Θ.

Α. Ε. Π. Π.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ

 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

Για την αναβάθμιση των ενδοσχολικών εξετάσεων θα πραγματοποιείται συνεργατική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα, τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες, ανά Δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά Νομό στην επαρχία.Τα θέματα σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά ομάδα και το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος.Τα θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας και η εξέταση θα είναι δίωρη. Επιτηρητές θα είναι οι καθηγητές των δημόσιων σχολείων αλλά διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος. Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από το δημόσιο σχολείο και ένας από το ιδιωτικό σχολείο.Τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.

Για τα 4 γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα ο βαθμός θα προκύπτει με βαρύτητα 40% από την τελική ενδοσχολική εξέταση και 60% από το βαθμό των δύο τετραμήνων.

Ο βαθμός του απολυτηρίου θα προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων που θα διδάσκονται οι μαθητές στη Γ΄Λυκείου.

Ο βαθμός των Πανελλαδικών εξετάσεων θα διαμορφωθεί κατα 90% από τον μέσο όρο των βαθμών στα τέσσερα πανελλαδικών εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% από τον βαθμό απολυτηρίου.
(Αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί τις επόμενες χρονιές εφαρμογής τους συστήματος).

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 2310 558585
Fax: 2310 558586

info@omikron.edu.gr

Φιλίππου Φλώρου 62
Εύοσμος - Κορδελιό
Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή

14:00 - 21:00

Ωράριο λειρουγίας

Social Media