Αλλαγές στο Λύκειο - Νεό σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

O Yπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ανακοίνωσε το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αλλά και τις αλλαγές στο λύκειο. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2019-20, δηλαδή από τα παιδιά που φέτος φοιτούν στη Β λυκείου.

Οι αλλαγές στη Γ' λυκείου

Η Γ' τάξη του Λυκείου αναμορφώνεται πλήρως και μετατρέπεται σε προπαρασκευαστικό έτος για την ανώτατη εκπαίδευση.
Οι ομάδες προσανατολισμού γίνονται τέσσερις, όσα και τα επιστημονικά πεδία με τα μαθήματα όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία

Κοινωνιολογία

6 ώρες

6 ώρες

6 ώρες

 Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

 6 ώρες

6 ώρες

6 ώρες

 Σπουδών Υγείας

 Φυσική

Χημεία

Βιολογία

 6 ώρες

6 ώρες

6 ώρες

 Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθηματικά

Α.Ε.Π.Π.

Α.Ο.Θ.

 6 ώρες

6 ώρες

6 ώρες

Οι συντελεστές βαρύτητας καταργούνται. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν στο Ανθρωπιστικό Πεδίο, καθώς γίνεται αντικατάσταση του μαθήματος των Λατινικών με το μάθημα της Κοινωνιολογίας και στον Οικονομικό Πεδίο όπου το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας εμπλουτίζεται με την κοινωνική διάσταση της οικονομίας.

Ως προς τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, το ημερήσιο Λύκειο περιλαμβάνει:

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6 ώρες
Φυσική αγωγή 2 ώρες
Θρησκευτικά 1 ώρα
Ειδικό Μάθημα
(Ξένη Γλώσσα, Ελεύθερο ή Γραμμικό Σχέδιο)
2 ώρες

Το Μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας περιλαμβάνει τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Κάθε ομάδα προσανατολισμού θα περιλαμβάνει μόνο τα μαθήματα στα οποία οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ενώ οι ώρες διδασκαλίας στη Γ' Λυκείου θα μειωθούν σε 29.

Τελικός βαθμός του απολυτηρίου

Για το νέο ενισχυμένο απολυτήριο που σχεδιάζεται θα δίνονται ενδοσχολικού τύπου εξετάσεις στα τέσσερα βασικά μαθήματα (3 προσανατολισμού και τη Νεοελληνική Γραμματεία) οι οποίες θα διοργανώνονται σε επίπεδο Δήμου ή Νομού.
Τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες: ανά δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά νομό στην επαρχία.
Η επιτροπή διαμόρφωσης θεμάτων θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο διδάσκον καθηγητή από κάθε σχολείο. Τα τελικά θέματα στα οποία θα εξετάζονται οι μαθητές θα προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης ομάδας θεμάτων μέσα από μια μεγαλύτερη «δεξαμενή» θεμάτων.

Η εξέταση θα είναι δίωρη και για την τελική διαμόρφωση του βαθμού θα προσμετράτε 40% η γραπτή εξέταση και 60% ο μέσος όρος των βαθμών τετραμήνου.
Η επιτήρηση θα γίνεται από καθηγητές του ίδιου σχολείο αλλά διαφορετικής ειδικότητας. Η βαθμολογία, αφού καλυφθούν τα ονόματα, θα γίνεται από καθηγητές άλλου σχολείου.

Για τα μη γραπτώς εξεταζόμενα, ο βαθμός θα προκύπτει 100% από τον βαθμό του τετραμήνου.
Ο βαθμός του απολυτηρίου θα προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στην Γ΄ λυκείου.

Αλλαγές στο Σύστημα Πρόσβασης

Μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Λυκείου (τον Ιούλιο), οι μαθητές θα συμπληρώνουν την Α΄ δήλωση προτίμησης (μηχανογραφικό) με τις 10 προτιμήσεις Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν (ο αριθμός είναι ενδεικτικός).
Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τμήμα, θα προκύπτουν:

  • Τμήματα, τα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων, τα οποία και ονομάζονται «Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ). (κατηγορία 1)
  • Τμήματα, τα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, όπου και ονομάζονται «Τμήματα πρόσβασης μόνο με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ). (κατηγορία 2)

Λίγες μέρες αργότερα, ο μαθητής ενημερώνεται για το ποιες από τις προτιμήσεις του αντιστοιχούν σε ΤΠΠΕ και ποιες σε ΤΕΠ. Οι μαθητές της κατηγορίας (2), θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τον Φεβρουάριο, οι μαθητές της κατηγορίας (1) δηλώνουν αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και δεσμευτική.
Συγκεκριμένα, ένας μαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου μπορεί:
(α) να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή,
(β) να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συμπεριλάβει στη δήλωση του Ιουλίου, οπότε εισάγεται στο Τμήμα αυτό, με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου.

Για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές, ο βαθμός των πανελλαδικών εξετάσεων θα διαμορφωθεί κατά 90% από τον μέσο όρο των βαθμών τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% από τον βαθμό του απολυτηρίου. Η ποσόστωση αυτή προτείνεται να ισχύσει το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου συστήματος, δηλ. στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020. Όσο το σύστημα καθιερώνεται και ενισχύεται, το ποσοστό του βαθμού του απολυτηρίου θα αυξάνεται σταδιακά.

Τονίζεται ότι, μετά την οριστικοποίηση των επιλογών του Φεβρουαρίου δε μπορεί να γίνει καμιά περαιτέρω αλλαγή. Για τους μαθητές που διάλεξαν να εισαχθούν σε ΤΕΠ χωρίς πανελλαδικές δε θα υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής.

Οι μαθητές που επέλεξαν τις πανελλαδικές, μετά τις εξετάσεις και τη δημοσιοποίηση των βαθμών τους της τελικής επίδοσης, υποχρεούνται τον Ιούλιο, μετά τις πανελλαδικές, να συμπληρώσουν εκ νέου το μηχανογραφικό και να θέσουν όσες επιλογές Τμημάτων επιθυμούν, ασχέτως του περιεχομένου του πρώτου μηχανογραφικού και θα εισαχθούν σε αυτά με βάση τις επιδόσεις τους, όπως ακριβώς ισχύει στο υπάρχον σύστημα εισαγωγής, συνυπολογίζοντας και τον βαθμό του απολυτηρίου.

Στα Τμήματα που απαιτούν την εξέταση κάποιου ειδικού μαθήματος (ξένες φιλολογίες, Τμήματα με σχέδιο, ΤΕΦΑΑ κτλ.) η εξέταση του ειδικού μαθήματος θα γίνεται μόνο σε πανελλαδικές εξετάσεις ανεξαρτήτως αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει την εισαγωγή του μέσω ΤΕΠ ή πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεπώς αν κάποια από τα εν λόγω Τμήματα προκύψει ότι ανήκουν στα ΤΕΠ μετά την Α’ δήλωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι τα έχουν δηλώσει και θέλουν να εισαχθούν σε αυτά χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, θα έχουν την υποχρέωση να εξετάζονται πανελλαδικά μόνο στα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και να επιτυγχάνουν την ελάχιστη απαιτούμενη επίδοση, ώστε να ένα εξασφαλίσουν την είσοδό τους στα εν λόγω Τμήματα με το απολυτήριο τους.

«Η πρόταση που σας παρουσιάζουμε διαμορφώθηκε με βάση την πρόταση του ΙΕΠ, του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που έγινε το 2015-16, των σχετικών συζητήσεων της επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με εκπαιδευτικούς φορείς και εκπαιδευτικούς και μετά από συστηματική μελέτη των συστημάτων που ισχύουν σε άλλες χώρες» ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου, ξεκινώντας την παρουσίαση του νέου σχεδίου.
Επίσης, τόνισε ότι είναι βασικό να υπάρξει «σαφέστατη προοπτική και μία καλά προμελετημένη μεταβατική περίοδος» και επισήμανε ότι οι αλλαγές ήταν μέρος της συνολικής αναβάθμισης και αναμόρφωσης της εκπαίδευσης, που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι οι αλλαγές θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2019-20, δηλαδή από τη «φουρνιά» των παιδιών που φέτος θα ξεκινήσουν να φοιτούν στη Β' Λυκείου.

Μπορείτε να δείτε την Σχετική_Ανακοίνωση

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 2310 558585
Fax: 2310 558586

info@omikron.edu.gr

Φιλίππου Φλώρου 62
Εύοσμος - Κορδελιό
Θεσσαλονίκη

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή

14:00 - 21:00

Ωράριο λειρουγίας

Social Media